- SLUŽBY
- KDO JSME
- CENÍK SLUŽEB


 NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB - Co pro Vás můžeme udělat?

Rádi Vám pomůžeme:

zprostředkovat nákup, prodej a pronájem nemovitostí
• se zajištěním zveřejnění nabídky, poptávky na internetu, vývěskách, inzertních časopisech, případně denním tisku
• poradenstvím v obchodu s nemovitostmi
• se zajištěním půjčky , úvěru, hypotéky
• se správou nemovitostí
• s vedením účetnictví

Co pro Vás můžeme udělat při prodeji, případně pronájmu?

S naší pomocí můžete prodat nebo pronajmout nemovitý majetek a to nejen v místě naši působnosti, ale i jinde na území ČR. Zajistíme zveřejnění nabídky na nejvíce navštěvovaných internetových serverech

          

              

          

Realitní agentura AXIOS Reality je členem Asociace realitních kanceláří ČR, je pojištěna a její činnost se řídí Etickým kodexem ARK ČR.

Zajistíme za Vás vyřízení veškerých právních náležitostí souvisejících s prodejem nebo pronájmem bez zprostředkovatelského příplatku a Vy přijdete jen podepsat příslušné dokumenty, jejichž obsah předem s právníkem/notářem připravíme.

Ušetříte si spoustu starostí a ztraceného času při vyřizování formalit, které v rámci provize za Vás vyřídíme. Na platbě provize a podmínkách plnění ZS se s Vámi domluvíme individuálně. V případě exkluzivní ZS zájemce neplatí žádnou provizi..

Při výhradní - exkluzivní zprostředkovatelské smlouvě neplatíte při jejím podpisu a ani v průběhu jejího plnění žádné poplatky.

Pokud se dohodneme na předcházejících rámcových podmínkách, Vaši nemovitost navštívíme, prohlédneme a pořídíme fotodokumentaci.

Co budete potřebovat před uzavřením ZS:
- nabývací doklady (smlouvu kupní, darovací, zápis o dědictví,…) , list vlastnický- výpis z katastru, katastrální mapku nebo snímek katastrální mapy, znalecký posudek o ceně – může být i starší
- jméno, příjmení, datum narození, prodávajících, případně jimi udělenou plnou moc pro osobu za ně jednající (dá se zajistit i později)

Po uzavření zprostředkovatelské smlouvy:
- pořídíme obchodní dokumentaci, potřebné dokumenty pro jednání se zájemci a institucemi
- zavedeme nemovitost do nabídek na internetu, inzerce v realitních časopisech, případně v denním tisku …
- zajistíme aktuální výpis z katastru nemovitostí , snímek katastrální mapy - zajistíme sepsání příslušných smluv s ověřením listin. Podáme návrh na vklad do katastru.

Po třech měsících platnosti ZS, pokud se nemovitost do té doby nepodaří prodat a po dohodě s Vámi, předáme nabídku Vaši nemovitosti také partnerským RK, tedy se její statut změní na neexkluzivní, nebo smlouvu můžete s jednoměsíční výpovědní lhůtou vypovědět.

Bez jakéhokoliv příplatku za zprostředkování Vám můžeme zajistit:
Znalecký posudek o ceně nemovitosti , který budete potřebovat pro přiznání k dani z převodu nemovitostí a kompletní právní služby tedy právníka nebo notáře, který pro Vás sepíše příslušné smlouvy potřebné pro převod vlastnictví/pronájem.

<<zpět


Nejsme anonymní:
 
Realitní činnost a veškerý další servis pro Vás zajišťují:

Ivo Rohrbacher
Adresa:
Tel.:
Fax:
Email:
IČO:

Novotného 54, Brno 613 00
603 776 597
548 520 178
rohrbacher@volny.cz
67 60 16 26

 


PhDr. Jana Skácelová
Adresa: 
Tel.:
Fax:
Email:
IČO:
DIČ:
Viniční 208, Brno 615 00
723 113 809
 
skacelova.real@seznam.cz
67 53 43 33
CZ7462083794


Miloš Břeha
Tel.:
Email:
602 711 011
breha.real@seznam.cz<<zpět


Ceník služeb:
1. pro klienty s exklusivní smlouvou VŠE ZDARMA
2. zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí cena dle individuální dohody
3. zprostředkování pronájmu a nájmu nemovitostí 1-2 měsíční nájmy
4. zprostředkování právních služeb ZDARMA při realizaci obchodního případu zprostředkovaného RK AXIOS
5. realitní poradenství pro klienty s exklusivní smlouvou - ZDARMA
6. realitní poradenství pro ostatní - účtováno při hodinové sazbě 400,- Kč
7. zajištění úvěru na nemovitosti ZDARMA
8. stanovení ceny pro dědické řízení 0,5 % ze stanovené ceny + náklady, dle vyúčtování
9. umístění inzerce na webových stránkách 150,- Kč/měsíc
10. správa nemovitostí cena dle individuální dohody
11. vedení účetnictví cena dle individuální dohody

<<zpět